Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, και τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα και του ΤΕΙ Κρήτης Νίκο Κατσαράκη.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιεί δράσεις στις οποίες συμπράττουν Περιφέρεια Κρήτης, οι δομές του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήρι Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης από το οποίο συμμετέχει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Όπως επισημάνθηκε κατά την τελετή υπογραφής «η κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινωνίας στις προτεινόμενες δράσεις είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της και επιταχύνεται μέσα από την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, καινοτομίας, ενημέρωσης, δημοσιότητας και επικοινωνίας που απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων ή ομάδων στόχου».

H λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελεί εργαλείο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου άνδρες και γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και συμμετοχή στην ανάπτυξη, σύμφωνα με την εντεταλμένη περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη η οποία όπως τονίζει «το κράτος πρέπει να μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε δημόσια δέσμευση υπέρ της αρχής της ισότητας των φύλων, συνυπογράφοντας, στις 9 Δεκεμβρίου 2011, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και όπως επισήμανε η κα Βρέντζου η συγκεκριμένη σύμπραξη μέσω της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου και Α.Τ.Ε.Ι., στόχο έχει: «Την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη στήριξη των γυναικών, ενάντια στη σωματική και ψυχοκοινωνική βία, αλλά και την υποστήριξη και ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στις τοπικές οικονομίες, την προώθηση γυναικών στη δημόσια ζωή, την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου και τέλος, παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στα πλαίσια της εκπαίδευσης».

Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτουν ειδικευμένη γνώση σε θέματα κοινωνικού φύλου και μπορούν σύμφωνα με τις διοικήσεις τους, να προάγουν την ισότητα των φύλων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο ευρύ κοινό λόγω του ειδικούς βάρους γνώσης και κύρους του φορέα τους. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης, μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορεί να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη αλλαγή σύμφωνα και με το έργο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» στην κοινωνική αντίληψη περί του ρόλου των φύλων στις σύγχρονες κοινωνίες.