Συγκροτήθηκαν με απόφαση της υπουργού παιδείας, οι επιτροπές πανεπιστημιακών  για την επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας ερωτήσεων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Τι αναφέρει η απόφαση

Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας όρισε::

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ., Ορέστη Καλογήρου , Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.

2. Το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κλάδου Ιατρικής,  Δημήτριο Μπούμπα, Καθηγητή Παθολογίας – Ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Συντονιστή και Υπεύθυνο και τους καθηγητές Ιατρικής, ανά μάθημα, όπως ακολουθούν:

Για το μάθημα Γυναικολογίας – Μαιευτικής

1. Γεώργιο Ανδρουτσόπουλο , Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Γεώργιο Αντωνάκη , Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Γεώργιο Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το μάθημα Χειρουργικής

1. Δημήτριο Θεοδώρου , Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Νικόλαο Μιχαλόπουλο , Επίκουρο Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Κωνσταντίνο Νάστο , Επίκουρο Καθηγητή Γενικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Παιδιατρικής

1. Αναστασία Βαρβαρήγου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Αγγελική Καρατζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδοκαρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Σωτήριο Φούζα , Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το μάθημα Φαρμακολογίας

1. Αντώνιο Γούλα , Καθηγητή Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Δημήτριο Τραφαλή , Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Παθολογίας

1. Δημήτριο Βασιλόπουλο, Καθηγητή Παθολογίας – Ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Λουκιανό Ραλλίδη , Καθηγητή Παθολογίας – Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Παθολογίας – Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ανατομίας – Φυσιολογίας

1. Aνδρέα Λάζαρη του Χρήστου, Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Αφροδίτη Νόννη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Πασχάλη Χατζηπαντελή , Επίκουρο Καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ορέστη Καλογήρου , Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.

2. Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κλάδου Οδοντιατρικής Φώτιο Τζέρμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Συντονιστή και Υπεύθυνο και τους καθηγητές Οδοντιατρικής, ανά μάθημα, όπως ακολουθούν:

Για το μάθημα Οδοντικής Χειρουργικής

1. Κωνσταντίνο Μασούρα , Επίκουρο Καθηγητή Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Μαρία Αντωνιάδου , Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Εξακτικής

1. Κωνσταντίνα Θεολόγη – Λυγιδάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Δήμο Καλύβα, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής Στόματος και Οδοντιατρικής Αναισθησίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Νικόλαο Κολόμβο, Επίκουρο Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ακίνητης Προσθετικής

Ασπασία Σαραφιανού, Επίκουρη Καθηγήτρια Ακίνητης Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Στοματολογίας

1. Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Νικόλαο Νικητάκη, Καθηγητή Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Περιοδοντολογίας

1. Ξανθίππη Δερέκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Ιωάννη Καρούση, Αναπληρωτή Καθηγητή Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Κινητής Προσθετικής

Ιόλη – Ιωάννα Αρτοπούλου , Επίκουρη Καθηγήτρια Κινητής Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ενδοδοντίας

Ελευθέριο – Τέρρυ Φαρμάκη , Επίκουρο Καθηγητή Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για το μάθημα Ακτινοδιαγνωστικής

1. Ευάγγελο Παπαδάκη, Επίκουρο Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Χρίστο Αγγελόπουλο, Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Σπυρίδων Δαμάσκο, Eπίκουρο Καθηγητή Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών