– Ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ – Γεωργίας Μπουλμέτη για την εξέλιξη της διαδικασίας των Διορισμών – Τοποθετήσεις Μετατασσόμενων – Εγκύκλιο Μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Α. Διορισμοί:

Μετά την ψήφιση των διατάξεων κυρώσεων των και θεμάτων Υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ανοίξει το για να μπορέσουν τα μέλη να προβούν σε πιθανές τροποποιήσεις σε περιοχές εκπαίδευσης ή και απενεργοποιήσεις αιτήσεων, ενδεχομένως και σήμερα, έως την Τρίτη 28/1/2020.

Στη συνέχεια και αφού τρέξει το σύστημα, το Υπουργείο θα γνωρίζει σε ποια Διεύθυνση θα διοριστούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αμέσως μετά θα αποσταλούν από το Υπουργείο σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα ονόματα των νεοδιοριζομένων.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ανοίξουν κωδικό εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καθένα μέλος και να αποστείλουν στο Υπουργείο τον Αριθμό Μητρώου για κάθε νεοδιοριζόμενο ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της υπηρεσίας τους.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τροποποιήθηκε η προκήρυξη 1ΓΕ/2019

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Πότε αναμένονται οι οριστικοί πίνακες

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία τότε θα εκδοθεί ΦΕΚ με τα ονόματα των νεοδιοριζόμενων.

Επισήμανση

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ζητήσαμε ως Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ να υπάρξει πρόβλεψη να ανακοινωθούν τα ονόματα των νεοδιοριζόμενων και οι περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν, πριν την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, δεδομένης της αγωνίας των συναδέλφων και για αποφυγή ενδεχόμενης πίεσης προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ήδη επιφορτισμένες.

Αντίστοιχο αίτημα θα αποσταλεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Προσωρινά θα τοποθετηθούν μόνο όσοι νεοδιοριζόμενοι δεν εργάζονται ως αναπληρωτές.

Οι οριστικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες θα απασχολήσουν τα ΠΥΣΕΕΠ και οι διοριζόμενοι θα βρίσκονται στις νέες τους θέσεις από 1/9/2020.

Β. Μετατασσόμενοι

Μετά την ανακοίνωση των Μετατάξεων οι θα τοποθετηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε προσωρινές θέσεις με Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ.

Οπως έχουμε ήδη ενημερώσει η οριστική τοποθέτηση θα ακολουθήσει και θα συγκριθούν με τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ τα οποία θα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ προς οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα (άρθρο 16, παρ.2 του ΠΔ 50/1996)

Γ.

Η Εγκύκλιος των Μεταθέσεων πιστεύουμε να εκδοθεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου, για τις θέσεις που απομένουν, εκτός από εκείνες που έχουν δοθεί για κάλυψη στους νεοδιοριζόμενους.

Με ότι νεώτερο επανερχόμεθα.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αιτήσεις Γενικής – Οδηγός