: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για  καθηκοντολόγιο  Παράλληλης, μονιμοποίηση νεοδιόριστων, Μέλη ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ

Ακολουθεί η ενημέρωση της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια:

Μετά από πληροφόρηση από το ΥΠΑΙΘ, παραθέτουμε ενημέρωση για:

1. Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης
Η Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση Παράλληλης Στήριξης συνεκπαίδευσης, για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή-ΠΕ25, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-23, θα εκδοθεί πολύ σύντομα, πιθανά εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

2. Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης
Υπό διαμόρφωση είναι το Καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, το οποίο θα εκδοθεί σε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου.

3. Μόνιμοι
Αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον αριθμό των νέων μόνιμων διορισμών, οι οποίοι ως γνωστόν θα πραγματοποιηθούν από τους υπάρχοντες Αξιολογικούς Πίνακες . Ο αριθμός, εκτός απροόπτου και σύμφωνα με εκτιμήσεις μας θα είναι grosso modo 8.000 και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα περιλαμβάνει και μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και θέλουμε να πιστεύουμε και ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ.

 

4. Μονιμοποίηση
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως η πράξη νομιμοποίησης, όποτε πραγματοποιηθεί, θα ισχύσει αναδρομικά από τη συμπλήρωση υπηρεσίας 2 ετών των νεοδιόριστων.

Το ΥΠΑΙΘ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επεξεργασία της διαδικασίας μονιμοποίησης των νεοδιόριστων και όταν αυτή τελεσφορήσει θα κοινοποιήσει σχετικά στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις ΠΔΕ.

5. Παρουσία μελών ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ μετά τη λήξη μαθημάτων στα
Σύμφωνα με διευκρινίσεις του ΥΠΑΙΘ, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπ/σης, παρουσιάζονται στον χώρο των ΚΕΔΑΣΥ, όπου σε κοινές συναντήσεις με τον Προϊστάμενο και τις Διεπιστημονικές Ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος.

Το ΥΠΑΙΘ επικαλείται την παρ. 18. του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 134960 /Δ3/22-10-2021 Υ.Α. – ΦΕΚ 5009/τΒ΄/ 27-10-2021 με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών», σύμφωνα με την οποία «Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. των περ. γ΄ και δ΄ της παρ.3 του παρόντος μετά τη λήξη του διδακτικού έτους παρουσιάζονται στον χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου σε κοινές συναντήσεις με τον προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος».

Κατά το ΥΠΑΙΘ, το διδακτικό έτος λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους και ως εκ τούτου δεν υφίσταται νόημα παρουσίασης των αναπληρωτών ΕΔΥ την 1η Ιουλίου, καθότι θα έχει ήδη λήξει η σύμβασή τους, ως εκ τούτου προτίθεται να τροποποιήσει την πρόβλεψη του Κανονισμού Λειτουργίας των ΕΔΥ αντικαθιστώντας τη φράση «μετά τη λήξη του διδακτικού έτους» με τη φράση «μετά τη λήξη των μαθημάτων».

Εδώ να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΕΔΥ, τα μέλη ΕΕΠ των ΕΔΥ όταν παρουσιασθούν στον χώρο του ΚΕΔΑΣΥ, σε κοινές συναντήσεις με τον Προϊστάμενο και τις Διεπιστημονικές Ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος και δεν προβαίνουν σε αξιολογήσεις μαθητών/τριών αρμοδιότητας ΚΕΔΑΣΥ, ούτε φυσικά υπογράφουν σε σχετικές Γνωματεύσεις.

6. Αιτήσεις Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23
Εκδόθηκε η Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές και ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2022-2023 με προθεσμία αιτήσεων έως 10.06.2022

Το ΥΠΑΙΘ επισημαίνει πως όσοι εκ των «παλαιών» συναδέλφων επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση απόσπασης πρέπει να εγγραφούν στο . Επίσης καλό θα ήταν να μην αφήσουν την κατάθεση αίτησης την τελευταία στιγμή, καθότι πρώτη φορά ισχύει το σύστημα αποσπάσεων σε αυτή τη μορφή για το ΕΕΠ-ΕΒΠ και ενδεχομένως να προκύψουν τεχνικές αστοχίες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ