– Υπενθυμίζουμε πως ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν 3.772 θέσεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Σύμφωνα με το especial, αναμένουμε:

Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), η οποία θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ-Τεύχος ΑΣΕΠ και η οποία θα περιέχει και την κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή. Η Πρόσκληση, όπως όλα δείχνουν, θα αφορά στις αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην Γενική Εκπαίδευση, όπου υφίστανται εν ισχύ Αξιολογικοί Πίνακες ΑΣΕΠ, ενώ η Πρόσκληση για αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή μετατίθεται για το χρονικό σημείο στο οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι Οριστικοί Πίνακες των Προκηρύξεων Ειδικής Αγωγής 2ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022.

Β. Την Πρόσκληση-Υπουργική Απόφαση από την Υπουργό ΠΑΙΘ με την κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή.

Γ. Την Εγκύκλιο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας ΥΠΑΙΘ με την προθεσμία αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ().

Δ. Το εγχειρίδιο αίτησης υποψηφίων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Ακολούθως:

Θα έχουμε την κατάθεση αιτήσεων από τους υποψήφιους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, για να ακολουθήσουν οι Πίνακες με τα ονόματα των διορισθέντων και το σχετικό ΦΕΚ.

Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί μέχρι τα μέσα Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ στα σχολεία τους.

Από ποιους Πίνακες θα πραγματοποιηθούν οι νέοι 3772 μόνιμοι διορισμοί

Οι νέοι διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τους ισχύοντες Πίνακες ΑΣΕΠ, ενώ οι νέοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) θα πραγματοποιηθούν από τους νέους Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ, οι οποίοι αναμένονται έως τον προσεχή μήνα Ιούνιο του 2023.

Ετσι, όπως όλα δείχνουν, η Πρόσκληση που αναμένεται θα έχει να κάνει με αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς στην Γενική Εκπαίδευση, ενώ η Πρόσκληση για αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή μετατίθεται για το χρονικό σημείο στο οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι Οριστικοί Πίνακες των Προκηρύξεων Ειδικής Αγωγής 2Ε/2022 και 3ΕΑ/2022.