| Σ’ επικοινωνία του με τη Διεύθυνση Προσωπικού ανακοινώθηκαν τα παρακάτω :

Περιμένουν να τροποποιηθεί το 15/7 και να δοθεί εξαίρεση από το ΣτΕ και για τις δύο προκηρύξεις.

-Γενική
Για τη Γενική εκπαίδευση είναι δύσκολο να ετοιμαστούν οι οριστικοί πίνακες γιατί δεν έχει βγει ακόμη η προκήρυξη του . Επομένως για την πρόσληψη αναπληρωτών τον Σεπτέμβρη είναι αυξημένες οι πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες πίνακες αφού το νομοθετικό πλαίσιο δίνει αναμφισβήτητα αυτή τη δυνατότητα (εάν για κάποιο λόγο δεν είναι έτοιμοι οι οριστικοί, να χρησιμοποιηθούν του προηγούμενου χρόνου που είναι ελεγμένοι και κυρωμένοι από το ).


Για την ειδική αγωγή είναι πιθανόν να καταφέρουν να εκδώσουν οριστικούς πίνακες. Και μπορεί να μην είναι με την υπάρχουσα απαίτηση του νόμου 15/7 έτοιμοι, αλλά είναι πολύ πιθανόν να είναι έτοιμοι 20 Αυγούστου, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς δηλαδή, γι αυτό και ζητήθηκε τροποποίηση του νόμου. Κι εδώ εάν δεν είναι έτοιμοι οι πίνακες μέχρι την τροποποιημένη (αν γίνει τροπολογία) ημερομηνία (20/8 π.χ.) θα χρησιμοποιηθούν οι περσινοί πίνακες.


Προσλήψεις αναπληρωτών μπορούν να γίνουν μόνο απο τους οριστικούς κι όχι απ’ τους προσωρινούς πίνακες γιατί με τις ενστάσεις, ανάλογα με το πόσες θα είναι, τι περιεχομένου κλπ θα γίνουν πολλές διορθώσεις, οπότε οι προσωρινοί πίνακες δεν θα είναι αξιόπιστοι για να χρησιμοποιηθούν.
Επίσης το για να εξετάσει τις ενστάσεις θα χρειαστεί και δικαιολογητικά από τις διευθύνσεις, οπότε είναι μια δουλειά που έχει τον όγκο της και απαιτεί το χρόνο της.

 

Άρα όπου δε θα υπάρξει έκδοση οριστικών , όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είτε Γενική είτε Ειδική είτε και στις δύο, οι προσλήψεις θα γίνουν από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες.