: Δείτε αναλυτικά τους ΝΕΟΥΣ πίνακες Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δημοσίευσε τους τελικούς πίνακες κατάταξης για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς .

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού () δημοσίευσε σήμερα, Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, στη Διαύγεια αναμορφωμένους Τελικούς με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019, Κατηγορίας ΠΕ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού () δεν διευκρινίζει πως προέκυψαν οι νέοι αναμορφωμένοι πίνακας και λογικά εικάζουμε πως πρόκειται περί αναμόρφωσης πινάκων εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων, μιας και θεωρούμε πολύ δύσκολο να πρόκειται περί δικαίωσης αιτήσεως θεραπείας, μετά τόσο μεγάλο διάστημα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ (ΕΑΕ) (ν.4589/2019)–ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24.4.2019)

Δείτε τους πίνακες