Έχουν υπολογιστεί όλοι οι διορισμοί από το 2020 – Επιμέλεια Σάββας Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής.

Τους εκκαθαρισμένους Οριστικούς Πίνακες 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ 2022 για τη χρονιά 2023 και κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός κλάδου Πληροφορικής Σάββας Παπαδόπουλος, παραθέτοντας και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Σημειώνουμε πως αναφορικά με τους Εκκαθαρισμένους Πίνακες αυτοί δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων και προφανώς πρόκειται για ανεπίσημους πίνακες.

Ακολουθεί το ενημερωτικό σημείωμα και οι Πίνακες

– Η εκκαθάριση έγινε με βάση τον αριθμό ταυτότητας. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος διορίστηκε με διαφορετικό αριθμό ταυτότητας από αυτόν που βρίσκεται στους προσωρινούς πίνακες, δεν έχει αφαιρεθεί.

– Έχουν αφαιρεθεί όλοι όσοι έχουν διοριστεί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα στην οποία διορίστηκαν (δηλαδή αν είχαν και 2ο πτυχίο ή διορίστηκαν στη γενική, έχουν αφαιρεθεί από όλους τους πίνακες στους οποίους περιέχονταν).

– Έχουν υπολογιστεί όλοι οι διορισμοί από το 2020 μέχρι και τους πρόσφατους φετινούς διορισμούς στην ειδική.

– Με μωβ χρώμα είναι όσοι είχαν διοριστεί 9/3/2020 σαν ΕΕΠ-ΕΒΠ κι αρνήθηκαν διορισμό. Αυτοί έχουν δικαίωμα να προσληφθούν ως αναπληρωτές.

Τους μάρκαρα απλά για να έχετε την εξτρά πληροφορία ότι έχουν αρνηθεί μια φορά διορισμό.

– Με πορτοκαλί χρώμα είναι όσοι είχαν διοριστεί 19/8/2020 στην Ειδική Αγωγή κι αρνήθηκαν διορισμό. Κι αυτοί έχουν δικαίωμα να προσληφθούν ως αναπληρωτές μετά τις 19/8. Το αρχείο είναι μεγάλο, οπότε υπομονή μέχρι να φορτώσει. Επίσης, αν μπουν πολλοί ταυτόχρονα και δε φορτώνει, δοκιμάστε άλλη στιγμή. Αν δε σας ανοίγει, ανοίξτε το από υπολογιστή.