: Ο ΣΥΚΠΕ Ηπείρου με επιστολή του εκφράζει τον τον προβληματισμό του για την ανακοίνωση των 11.700 επικείμενων μόνιμων .

Η επιστολή

Είναι θετικό το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθούν διορισμοί μετά από πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν όμηροι σε ένα καθεστώς αδιοριστίας, υπηρετώντας το δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτές. Ωστόσο, το δυσθεώρητο νούμερο των 45.000 που προσλήφθηκαν πέρυσι, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο σε σχέση με τις ελάχιστες θέσεις που διατίθενται από το υπουργείο σε μόνιμους διορισμούς από το τρέχον σχολικό έτος.

Πιο συγκεκριμένα, για τις περισσότερες ειδικότητες πρόκειται να καλυφθεί ποσοστό λιγότερο του 50% των . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον κλάδο ΠΕ06 (Αγγλική Γλώσσα) από τις 640 οργανικές θέσεις θα καλυφθούν μόνο οι 305, στους ΠΕ11 (Φυσ. Αγωγή) από τα 276 κενά τα 102, στους ΠΕ79 (Μουσικοί) από τα 655 μόλις τα 197!

Στις δε ειδικότητες για τις οποίες συστάθηκαν νέες , αυτές είναι κατά πολύ λιγότερες από τις πάγιες ανάγκες που καλύπτουν οι αναπληρωτές κάθε χρόνο. Και πάλι ενδεικτικά αναφέρουμε, πως ενώ κάθε χρόνο προσλαμβάνονται περίπου 900 θεατρολόγοι, οι θέσεις που συστάθηκαν ήταν μόλις 171, ποσοστό μικρότερο του 20%, ενώ παρόμοια πραγματικότητα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι της Μουσικής, των Εικαστικών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων.

Ως απόρροια όλων των παραπάνω, αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση του δημοσίου σχολείου όταν δεν εξασφαλίζουμε τη βασικότερη όλων των προϋποθέσεων: την ύπαρξη των εκπαιδευτικών του λειτουργών. Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν χρόνια προβλήματα που υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τα μαθήματα των ειδικοτήτων, όπως η ανάθεση τους σε εκπαιδευτικούς διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου, η μείωση των ωρών, η απουσία υποδομών που εξασφαλίζουν τη σωστή διδασκαλία τους και πολλά άλλα.

Πιστεύοντας ακράδαντα πως οι τέχνες, η φυσική αγωγή, η πληροφορική και οι ξένες γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης παιδείας, αναρωτιόμαστε ως πότε το υπουργείο θα αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω αντικειμένων ως δευτερεύουσας σημασίας.

Για τον λόγο αυτόν, με την επιστολή του ο ΣΥΚΠΕ Ηπείρου καλεί το Υπουργείο Παιδείας:

– Να επανεξετάσει τις κατανομές με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν από τα λειτουργικά κενά, ή έστω κατ’ ελάχιστο να καλύψει ένα μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων οργανικών θέσεων.

– Να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση περισσότερων νέων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.