:Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μάκη Βορίδη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κατανομή 10.075 θέσεων εκπαιδευτικών για σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Η απόφαση

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./147/οικ.15308  – Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αποφασίζουμε:

Την κατανομή δέκα χιλιάδων εβδομήντα πέντε (10.075) μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, με βάση:

Α. τους πίνακες κατάταξης που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Γ’1588/2021, με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ 79, Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε., που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 803/2.7.2021 απόφαση του Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π.45 και Α.Σ.Ε.Π. 1/2020) και

Β. τους πίνακες κατάταξης που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Γ’ 1653/2021, με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41 και ΠΕ78, που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 896/19.7.2021 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46/2019) ως εξής:

– Πέντε χιλιάδες οκτακόσιοι επτά (5.807), στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι εξήντα οκτώ (4.268), στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.