: Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού φορέα από σε και τα για τους νεοδιοριζόμενους που θα επιλέξουν ασφάλεια δημοσίου .

Συγκεκριμένα ο κ. Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας Σχολικός Νοσηλευτής-ΠΕ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

Όσοι ήταν ασφαλισμένοι στο δημόσιο έως το 2010 , είτε με κάποια σύμβαση στο δημόσιο είτε είχαν πραγματοποιήσει κάποια πρακτική άσκηση σε δημόσιο φορέα δικαιούνται να ασφαλιστούν στο δημόσιο .

Θα πρέπει να δηλώσουν στην διεύθυνση όπου ότι επιλέγουν ασφάλεια δημοσίου και έπειτα οι νεοδιοριζόμενοι να μεταβούν και στον ΕΦΚΑ .

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΦΚΑ για την αλλαγή είναι :

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

2. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.

3. Το ΦΕΚ την πρώτη σελίδα και την σελίδα που αναγράφεται το όνομα του .

4. Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστου μέλους από την ορκωμοσία .

5. Μηνιαίο εκκαθαριστικό ( τελευταία μισθοδοσία )

Για όσους θέλουν να ασφαλίσουν τα παιδιά τους θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .