Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει η διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές των δημοτικών , που δεν πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2020/2021 και σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/933, δύναται να συνεχιστούν οι δραστηριότητες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021“.

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στην προμήθεια και διανομή προϊόντων και συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων του σχολικού έτους 2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021, μπορούν να καλύπτουν περιόδους μικρότερες των δύο εβδομάδων και υποβάλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται”.

3. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν στην αξιολόγηση και στην προβολή- διαφήμιση του σχολικού έτους 2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021 υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται”.

4. Μετά τη φράση “Οι ανωτέρω φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής κάθε προϊόντος (φρούτα, λαχανικά, γάλα) υποβάλλονται ανά περιφερειακή ενότητα και ανά α/α διανομής (1η, 2η, 3η διανομή κ.ο.κ)” που βρίσκεται μετά την υποπερ. δδ της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 8 προστίθεται το εδάφιο: “Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2020/2021, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης λόγω της εμφάνισης του κορονοιού, δύναται να υποβληθούν φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής προϊόντων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κάθε διανομή (1η, 2η,3η κ.ο.κ) όσον αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων ανά περιφερειακή ενότητα”.