Οδηγίες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών κενών των μαθητών του με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-202, εξέδωσε το ΙΕΠ.

Οι οδηγίες

Mε την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας Covid – 19, αποτελεί κομβικής σημασίας για το σχολείο αφενός να αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων κατά σημαντικά χρονικά διαστήματα το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου διττού στόχου απαιτείται η αγαστή και συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, και τούτο γιατί, ενώ η εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων προσαρμόστηκε έγκαιρα και με ολιστικό τρόπο στις υγειονομικές ανάγκες που επέβαλλε η εκδήλωση αλλά και η εξέλιξη της πανδημίας Covid – 19, εντούτοις, όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικo-συναισθηματικών θεμάτων προσαρμογής αλλά και ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεων. Συνεπώς, θεωρείται σημαντική η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών λόγω της πολύμηνης εξέλιξης της πανδημίας Covid – 19, προκειμένου με την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2021-2022, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και να προσαρμοστούν γρήγορα και ομαλά στις επικρατούσες συνθήκες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ