Ποιός είναι ο ρόλος του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών, ως Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, στον τομέα της προστασίας ανηλίκων.

Δικαιώματα παιδιών σε Ιδρύματα: σε 3 Εργαστήρια διοργανώνει τo Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων “Δικαίωμα στην Οικογένεια”.
Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 3 Εργαστήρια συνολικής διάρκειας 18 ωρών προς μέλη και φίλους, διοργανώνει τo Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων “Δικαίωμα στην Οικογένεια” στο πλαίσιο των δράσεων “Ανάπτυξης Ικανοτήτων” της οργάνωσης.

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με την μεθοδολογία της αμοιβαίας μάθησης και αλληλεκπαίδευσης στην βάση γνώσεων και βιωματικών εμπειριών, ως παράλληλη δράση του έργου “ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”.

Αναλυτικά
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Ποιός είναι ο ρόλος του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών, ως Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, στον τομέα της προστασίας ανηλίκων και πώς μπορεί να βοηθήσει τις κρατικές και τις δημοτικές υπηρεσίες, τους πολίτες που χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη, τα παιδιά που διαβιώνουν σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες ή διαβιώνουν σε ιδρύματα; Χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων; ΄Εχουν τα μέλη και οι φίλοι της οργάνωσης την ικανότητα να προβούν σε νέες ωφέλιμες δράσεις;

Αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναπτύξουμε σε Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε 3 Εργαστήρια συνολικής διάρκειας 18 ωρών προς μέλη και φίλους, που διοργανώνει τo Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματικής κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια» στο πλαίσιο των δράσεων «Ανάπτυξης Ικανοτήτων» της οργάνωσης.

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με την μεθοδολογία της αμοιβαίας μάθησης και αλληλεκπαίδευσης στην βάση γνώσεων και βιωματικών εμπειριών, ως παράλληλη δράση του έργου «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ». Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάδειξη των ανισοτήτων που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα και στην μεταφορά γνώσης προς τους εργαζόμενους του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων, για την εφαρμογή ενεργητικών μοντέλων ανοιχτής προστασίας και αναδοχής.

Το ανωτέρω Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑCTIVE CITIZENS FUND με φορείς διαχείρισης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Οργάνωση «SolidarityNow» με χρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).

Στόχος των Εργαστηρίων επιμόρφωσης είναι η ενδυνάμωση του Δικτύου σε θέματα οργάνωσης, συμμετοχής, βιωσιμότητας και επικοινωνιακής στρατηγικής, μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων της Οργάνωσης σε συλλογικό επίπεδο αλλά και των μελών και φίλων σε ατομικό επίπεδο, ώστε το Δίκτυο να αναπτύσσει τους στόχους του (που αφορούν στην υποστήριξη οικογενειών και παιδιών σε συνθήκες ευαλωτότητας μέσω ευέλικτων μορφών ανάδοχης φροντίδας) προωθώντας δημόσια και κοινωνική δικτύωση και εξασφαλίζοντας βιωσιμότητα μέσω πρόσβασης σε υποστηρικτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Οι θεματικές ενότητες των Εργαστήριων (διάρκειας 6 ωρών το κάθε ένα) είναι :
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΟΙ
Καταστατικές κατευθύνσεις του Δικτύου
Κατανόηση του θεωρητικού, Νομικού και οργανωτικού πλαισίου
Φυσιογνωμία της οργάνωσης
Σκοπός και στόχοι
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού
ΔΡΑΣΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Διάδοση στόχων, προσέλκυση μελών και εθελοντών
Κατανόηση του ρόλου, όρια και υποχρεώσεις του εθελοντή
Κατανόηση των στόχων του Δικτύου
Επιμόρφωση, διαχείριση, συντονισμός εθελοντών
ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Δημόσια και Κοινωνική Δικτύωση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Μεθοδολογία Δικτύωσης με ομοειδείς οργανώσεις, ανάπτυξη Εταιρικότητας
Σχεδιασμός Επικοινωνιακών στόχων, Διαχείριση Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Πηγές Χρηματοδότησης
Τα Εργαστήρια θα συντονίσει ο κ. Χρυσόστομος Καλογήρου Εμπειρογνώμον – Αξιολογητής δράσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξης εθελοντισμού, που θα αναπτύξει μεθοδολογίες συμμετοχικού σχεδιασμού, τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινων, άυλων και υλικών πόρων, σχεδιασμού, επικοινωνιακής στρατηγικής, αξιολόγησης αναγκών, διαχείρισης εθελοντισμού.

Τα εργαστήρια θα διοργανωθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom τις ημέρα Τετάρτη 8, 15 και 22 Ιούνιου 2022 και ώρες 16.00 – 20:30

Πληροφορίες για την συμμετοχή στα Εργαστήρια, στα τηλέφωνα του Δικτύου :

2310 288-010 και 6977 831-631 και στο email: [email protected]