πρέπει να υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους να μην πριν και το τελευταίο κουδούνι και τη λήξη της έβδομης διδακτικής ώρας, στις 2 το μεσημέρι.

 

Δηλαδή, να μην αποχωρούν όπως συμβαίνει έως και τώρα, όταν ολοκληρώσουν τις ώρες διδασκαλίας τους και όποια άλλη υποχρέωση έχουν αναλάβει. Ωστόσο, αυτό προκύπτει από την ερμηνεία της εγκυκλίου αλλά όχι από κάποια ρητή διατύπωση. Αρα οι διευθυντές πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο του κακού μέσα στο σχολείο. Θα το κάνουν, έναντι συναδέλφων με τους οποίους μάλιστα ενδέχεται να έχουν και μακροχρόνια επαγγελματική σχέση;

Ειδικότερα, σε πρόσφατο μνημονιακό νόμο ψηφίσθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμένουν στο σχολείο την εβδομάδα, δηλαδή στην πράξη έως τις 2 το μεσημέρι. Η εφαρμοστική εγκύκλιος του νέου νόμου ορίζει ότι «οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι ώρες την ημέρα ή τριάντα ώρες την εβδομάδα». Το γεγονός πως η εγκύκλιος δεν αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποχωρούν από το σχολείο εάν δεν τους έχει ανατεθεί έργο από τα όργανα διοίκησης, ερμηνεύεται από το υπουργείο ως σαφή οριοθέτηση της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών για το 30ωρο παραμονής.

Ωστόσο, η εγκύκλιος δεν ορίζει τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο έλεγχος των . Οπότε, όπως ανέφεραν στην «Καθημερινή» στελέχη του υπουργείου, ο διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας εφόσον θέλει να λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να τηρεί για τους εκπαιδευτικούς το υποχρεωτικό εξάωρο, ώστε να είναι προστατευμένος από τυχόν διοικητικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, όπως συνέχισαν, ο διευθυντής θα ελέγχει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εκπαιδευτικών με βιβλίο παρουσίας, το οποίο θα υπογράφεται κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των εκπαιδευτικών, ενώπιόν του. Επίσης, οι γονείς θα μπορούν να αναζητούν τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους μέσα στο ωράριο του σχολείου. Αυτό όμως δεν ορίζεται ρητά στην εγκύκλιο.

Από την πλευρά του πάντως, το διοικητικό συμβούλιο της έχει δηλώσει ότι θα αντισταθεί «στην προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας να απαξιώσει ακόμη περισσότερο και να στοχοποιήσει τον Ελληνα εκπαιδευτικό». Σε επιστολή προς τον τον κ. Γαβρόγλου τον επικρίνει «ότι προκαλεί εντύπωση η αφωνία σας σε εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, τα οποία έχουν θιγεί στο παρελθόν, συνεπεία της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Σας υπενθυμίζουμε ότι με το 1ο μνημονιακό μισθολόγιο (2010) καταργήθηκε το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, που αφορούσε την απογευματινή εργασία των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία του μαθήματος της επόμενης ημέρας. Επίσης, σας υπενθυμίζουμε τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε στα δημόσια σχολεία».