Οι διευθυντές σχολείων ζητούν την άμεση συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Διαβάστε αναλυτικά:

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής νέων Διευθυντών/ντριών  Σχολικών Μονάδων,  και ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει θέματα σχετικά  με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των νέων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, ζητά να έχει άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας καταθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις του για τα παραπάνω θέματα.