Το  ανακοίνωσε τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες των  Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ποιοί θα εξεταστούν στην ξένη γλώσσα

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (),

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 08.00 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59.  

Προς συμπληρωματική ενημέρωση των υποψηφίων αναρτάται πίνακας όπου αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια μοριοδότησης του ν. 4823/2021.

Από Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

επιλογής διευθυντών ΑΒάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης