Την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ωδείου Αθηνών και με το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα επιδιωχθεί να τεθούν οι βάσεις για τη διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών με παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας, ζητά ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Πολιτισμού στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού αναφέρει ότι η Αθήνα πράγματι στερείται δημόσιας δωρεάν παιδείας στην εκπαίδευση των μουσικών, επισημαίνει πως χρειάζεται να διευκρινιστεί η έννοια και το εύρος της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης μουσικών στην Αθήνα, η σχέση που θα συνδέει το Ωδείο Αθηνών με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και το ποια θα είναι η αναγνώριση των διπλωμάτων των υπολοίπων Ωδείων.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά

Θέμα: Διευκρινίσεις για το μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Ωδείου Αθηνών

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016

Με το από 1-11-2016 Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ αυτού και του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871». Στο μνημόνιο διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης της σύμβασης του 1979 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ωδείου Αθηνών και διευκρινίζεται ότι μέσα από την αναθεώρηση της υφισταμένης σύμβασης θα επιδιωχθεί να τεθούν, σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών, οι βάσεις για τη διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών στην Αθήνα με παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Η Αθήνα πράγματι στερείται δημόσιας δωρεάν παιδείας στην εκπαίδευση των μουσικών. Ωστόσο, χρειάζεται να διευκρινιστεί η έννοια και το εύρος της διαβαθμισμένης εκπαίδευσης μουσικών στην Αθήνα, καθώς και ποια θα είναι η αναγνώριση των διπλωμάτων των υπολοίπων Ωδείων

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποια είναι η έννοια του όρου «διαβαθμισμένη εκπαίδευση μουσικών» που αναφέρεται στο από 1-11-2016 δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού;

2) Τι είδους σχέση θα συνδέει το Ωδείο Αθηνών με το Ελληνικό Δημόσιο;

3) Τι προβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναγνώριση των διπλωμάτων των υπόλοιπων Ωδείων, πέραν του Ωδείου Αθηνών;