Διευκρινίσεις για εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/07/2018 - 17:07 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει οτι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄): 6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής:

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίσταται από τη φράση «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.». Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες για τους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄), ήτοι από 02-03-2018.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso