Πεδίο δράσης των δύο φορέων θα αποτελέσει η διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργεια μιας σύγχρονης επιχειρηματικής νοοτροπίας, η προώθηση της εξωστρέφειας και η προαγωγή και ανάπτυξη καινοτομίας, τόσο στο εκπαιδευτικό έργο όσο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, αλλά και της προαγωγής και ανάπτυξης της συνεργασίας τους, υπέγραψαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το ς.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης και ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, Αθανάσιος Καΐσης, ομότιμος καθηγητής νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μεταξύ των στόχων που έχουν θέσει οι δύο φορείς, συμπεριλαμβάνονται οι εξής: διερεύνηση των τάσεων απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς, σχεδιασμό από κοινού προγραμμάτων πρακτικής επιμόρφωσης/κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΘ και των εργαζομένων ς’ αυτές και προώθησης της αμφίδρομης συνεργασίας ανάμεσα σε σχολές και τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου.

Παράλληλα, με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, οι δύο φορείς συμφωνούν να προετοιμάσουν από κοινού και να υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να διοργανώσουν κοινές δραστηριότητες ενημέρωσης και να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας, με στόχο την παραγωγή προτάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα βιοτεχνίας και τεχνικών επαγγελμάτων.

Πεδίο δράσης των δύο φορέων θα αποτελέσει η διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργεια μιας σύγχρονης επιχειρηματικής νοοτροπίας, η προώθηση της εξωστρέφειας και η προαγωγή και ανάπτυξη καινοτομίας, τόσο στο εκπαιδευτικό έργο όσο και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.