Οι σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης () 2017 – 2018 της ΑΣΠΑΙΤΕ βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού με συσκέψεις – συζητήσεις προωθώντας ένα σύνολο αιτημάτων προς το υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώνουν υπογραφές στήριξης πάνω σε ένα ψήφισμα που έχουν καταλήξει, σχεδιάζουν την επόμενη βδομάδα παρέμβαση στη διοίκηση της και καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση, την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να στηρίξουν τα αιτήματά τους.

Στο ψήφισμά τους σημειώνουν:

«Εμείς οι σπουδαστές κι οι σπουδάστριες του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, είμαστε απόφοιτοι σχολών που έχουν πρόσβαση μεν στην εκπαίδευση αλλά που δεν μας παρέχεται η παιδαγωγική επάρκεια στο πτυχίο. Εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά, μαζί και η σημερινή, έχουν οδηγήσει σε μια αγορά τίτλων εκτός πτυχίου, με κόστος το λιγότερο 600 ευρώ και κριτήρια επιλογής, προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να διοριστούμε σε σχολεία. Αντί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, η κυβέρνηση, υιοθετώντας σχετική πρόταση του ΙΕΠ, γενικεύει αυτό το καθεστώς για όλες τις ειδικότητες, “ρευστοποιώντας”, επιπλέον, τα διδακτικά αντικείμενα (αφού η διδασκαλία θα αφορά “ενότητες” μαθημάτων). κυβέρνηση – ΕΕ – ΟΟΣΑ βάλλουν ευθέως εναντίον του δικαιώματος σπουδαστών – φοιτητών και αποφοίτων σε δημόσια δωρεάν παιδεία και ολοκληρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Τονίζουμε πως σε όλα τα προηγούμενα έρχεται να προστεθεί η ακύρωση για φέτος, στην πράξη, της φοίτησης στην οποία αναγκαστικά προβήκαμε, ο κόπος και το κόστος που υποστήκαμε, αφού – παρά τις διαβεβαιώσεις – οι ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί για το κλείσιμο των πινάκων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον δεν επιτρέπει να καταθέσουμε έγκαιρα τα πιστοποιητικά που θα λάβουμε.

Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε τα εξής:

  • Να κατατεθούν οι προγραμματισμένες αιτήσεις τον Μάρτιο – Απρίλιο, να καταρτιστούν οι πίνακες Αναπληρωτών σύμφωνα με όλα τα αντικειμενικά κριτήρια και τυπικά προσόντα και να κατατεθεί η Παιδαγωγική Επάρκεια σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. Ιούλιο), καλύπτοντας όλους τους συναδέλφους του ΕΠΠΑΙΚ και όσους άλλους βρίσκονται σε ανάλογα προγράμματα.
  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, καμία απόλυση αναπληρωτή, κάλυψη όλων των πραγματικών κενών. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.
  • Καμία σκέψη για απόσπαση της παιδαγωγικής – διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο. Όλη η απαραίτητη γνώση για την εξάσκηση του επαγγέλματος να δίνεται στο πτυχίο.
  • Ετήσια περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς, με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία να υπηρετεί τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Επιμόρφωση ενιαία, δημόσια και δωρεάν, μέσα από παιδαγωγικές σχολές, με κεντρική κρατική ευθύνη και πλήρη και αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση».