Τον Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων για θέσεις και Υποδιευθυντών . (Πρόσκληση Κ5/77282/23-06-2022) δημοσίευσε η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Οι πίνακες