Διάχυση αποτελεσμάτων ΚΑ1 του ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες – Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 8:30-12:30.

ΕΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ
«Διάχυση αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus* ΚΑ1» ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες

Τίτλος Προγράμματος:
“Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας εκπαιδευτικών του ‘ΈΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες” στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών σε μαθητές με προφίλ MDVI που προέρχονται και από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες”.

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 8:30-12:30

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες (Αίθουσα συνεδριάσεων) Πάροδος Σκρα, Αιγάλεω τηλ. 2105623560 Erasmus+

Περίληψη προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με θέμα:
‘Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας εκπαιδευτικών του ‘ΈΕΕΕΚ Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες” στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών σε μαθητές με προφίλ MDVI που προέρχονται και από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες”.

Σκοπός του σχεδίου ήταν η απόκτηση γνώσεων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών που αφορούν στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες (MDVI) που προέρχονται και από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον στόχος, ήταν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να βιώσουν μια εμπειρία επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και καλλιέργειας και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, αποκτώντας μια κουλτούρα επικοινωνίας και ευρωπαϊκής διάστασης.

Ο απώτερος στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου η βασική δράση ήταν η κινητικότητα 4 εκπαιδευτικών για πέντε ημέρες στο Σχολείο για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης “Veljko Ramadanovic” στο Βελιγράδι της Σερβίας, με σκοπό την επιτόπια παρακολούθηση εργασίας.

Οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην εκπαίδευση και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και ειδικότερα ατόμων με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες τη χρήση και εφαρμογή τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση Μαθητών με Προβλήματα Όρασης.

Επίσης παρακολούθησαν την εφαρμογή προγραμμάτων Κινητικότητας και Προσανατολισμού και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Με το πέρας του σχεδίου διαπιστώθηκε ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
08:30-9:00 Προσέλευση-εγγραφές

09:00-09:30 Χαιρετισμοί

9:30-10:00 Παρουσίαση του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες Αιγάλεω και του Σχολείου για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης “Veljko Ramadanovic”, Βελιγράδι, Σερβία.

Αφουξενίδης Δημήτριος

10:00-10:30 Παρουσίαση Erasmus* ΚΑ1 – Συμμετοχή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες σε Προγράμματα Erasmus* ΚΑΙ – Παρουσίαση Προγράμματος “Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας εκπαιδευτικών του “Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες ” στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών σε μαθητές με προφίλ MDVI που προέρχονται και από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες”

Σταμάτης Παναγιώτης

10:30-11:00 Προσανατολισμός και κινητικότητα στο Σχολείο για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης “Veljko Ramadanovic”

Τσιντσιλώνης Hλίας

11:00-11:15 Διάλειμμα

11:15-11:45 Διδασκαλία Μαθητών με Προβλήματα Όρασης στο Σχολείο για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης “Veljko Ramadanovic”

Τσιποπούλου Βασιλική

11:45-12:15 Διδακτικά Βοηθήματα και Τεχνολογικός Εξοπλισμός για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης

Σταμάτης Παναγιώτης.

12:15-12:30 Συζήτηση