Διάθεση ωρών για την πρόσληψη ωρομισθίων στα Μουσικά Σχολεία.

Διάθεση ωρών για την πρόσληψη ωρομισθίων στα Μουσικά Σχολεία.