Διάταξη για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΠΔΕ – Τι ποσά προβλέπονται

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/07/2018 - 09:26 | Author: Newsroom Ipaidia

Διάταξη για μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Συγκριτικά με την προηγούμενη διάταξη του 2017 το ποσό είναι μικρότερο κατά 15.500.000 ευρώ καθώς τότε προβλέπονταν

έως 37.748.800 ευρώ για το 2017
και 13.300.000 για το 2018.

Τα ποσά στη διάταξη που κατατέθηκε είναι 22.300.000 και 13.500.000.

Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.».

Loading...


  • europalso   ideascentral