Διαμαρτυρία – Υπόμνημα στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας από ΣΕΕΠΕΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/03/2018 - 21:14 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Φωτογραφικό υλικό από την Παράσταση Διαμαρτυρίας, για την υποστελέχωση της Ειδικής Αγωγής και των Γενικών Σχολείων, μονίμων και αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, όπου και παρεδόθη το κάτωθι Υπόμνημα στο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κο Χρήστο Δημητρίου.

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Προς

Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας κο Χρήστο Δημητρίου

Αξιότιμε κ. Περιφερειακέ Διευθυντή,

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

Αποτελείκλάδο της Εκπαίδευσης και παρέχει υποστηρικτικό εκπαιδευτικό έργοστις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια –Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), στις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της χώρας, σε Ε.Π.Α.Λ. και σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης με μαθητές Ρομά.

Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα ή Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών ή Ειδικών στις ΔεξιότητεςΚαθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι μόνιμοι του Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. στην Περιφέρεια Στερεάς φτάνουν μόλις τους 13 και ειδικότερα 1 μόνιμος Ψυχολόγος, 1 μόνιμος Εργοθεραπευτής, κανένας μόνιμος Λογοθεραπευτής, κανένας μόνιμος Φυσικοθεραπευτής, κανένας μόνιμος Παιδοψυχίατρος και 1 μόνιμο Ε.Β.Π.!!!μιας και διαγωνισμός πρόσληψης μονίμου προσωπικού έχει να γίνει από το 2005, με αποτέλεσμα τα τεράστια οργανικά και λειτουργικά κενά, σε όλες τις προαναφερθείσες δομές, να προσπαθεί – ανεπιτυχώς-το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να τα καλύψει κάθε χρόνο, από το 2004 και μετά, προσλαμβάνοντας αναπληρωτές.

Αν και ρητά εκπεφρασμένη και πολύ πρόσφατα διατυπωμένη η βούληση του Υπουργού Παιδείας να υπάρξει προτεραιότητα στις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, στην πράξη παραμένει στα «χαρτιά», χωρίς να δίνεται κανένα επίσημο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υλοποιηθεί εν τοις πράγμασι αυτή η δέσμευση.

Έτσι οι υπηρεσίες στις δομές του Υπουργείου Παιδείας από το εξειδικευμένο αυτό προσωπικό παρέχονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από αναπληρωτές, με ελαστικές σχέσεις εργασίας και με καταπατημένα εργασιακά δικαιώματα.

ΓΙ ΑΥΤΟ, ΖΗΤΟΥΜΕ:

·Δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για μόνιμους και μαζικούς διορισμούς Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε όλες τις δομές του Υπουργείου Παιδείας άμεσα από το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να καλυφθούν τα τεράστια σε αριθμό οργανικά και λειτουργικά κενά, που καλύπτουν επί 14 χρόνια οι «μόνιμοι» αναπληρωτές επ’ ωφελεία των μαθητών και των γονέων τους.

·Πλήρη και κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών εξισωμένα με αυτά των μονίμων.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας,

Με εκτίμηση

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral