Με διαδραστικούς πίνακες θα εξοπλιστούν η Ε και Στ τάξεις όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο με την οποία καλεί τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν μια σειρά στοιχείων που είναι απαραίτητα προκειμένου να εγκριθεί ο εξοπλισμός των τάξεων.

Το Υπουργείο ζητά να αποτυπωθούν σε ειδική φόρμα μια σειρά στοιχείων που αφορούν τις αίθουσες διδασκαλίας ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των διαδραστικών συστημάτων που θα σταλεί στα σχολεία.

Στο έγγραφο τονίζεται ότι σε περίπτωση που Σχολικές Μονάδες δεν αποστείλουν στις Διευθύνσεις τα αιτούμενα στοιχεία προκειμένου δεν θα συμπεριληφθούν στον επικείμενο Διαγωνισμό. Επίσης επισημαίνεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που δηλωθούν, την έχουν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Η ορθή και έγκαιρη αποστολή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση , το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2/5/2014.

Καλόγηρος Βασίλειος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ