Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Διαδραστικοί Πίνακες και Κινητά Εργαστήρια

Η επιμονή, η …γκρίνια και η δημοσιοποίηση, έφεραν κάποιο (μικρό) αποτέλεσμα…

ΟΛΑ τα ΣΧΟΛΕΙΑ της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) θα λάβουν από ένα Διαδραστικό Σύστημα ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ της Α΄ ΤΑΞΗΣ τους, όπως έχουν καταχωρηθεί και επικαιροποιηθεί στο survey (τα Γυμνάσια θα λάβουν για όλα τα τμήματα όλων των τάξεων και τα Δημοτικά για όλα τα τμήματα της Στ΄ τάξης).

Αυτό αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε στα σχολεία η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.[1], σε απάντηση του τελευταίου εγγράφου μας, το οποίο μνημονεύει. Η Ομοσπονδία μας βέβαια δεν περιλαμβάνεται στους αποδέκτες της επιστολής (!), αλλά μας δόθηκε προφορικά η διαβεβαίωση ότι θα λάβουμε εν καιρώ αναλυτική απάντηση του Υπουργείου στις θέσεις μας.

«…στην παρούσα φάση οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια σχετική ενέργεια…»

Υπενθυμίζουμε ότι οι Προκηρύξεις των έργων «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» και «Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων» δημοσιοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012[2].

Η Ομοσπονδίας μας διατύπωσε τις θέσεις της σε σειρά εγγράφων[3].

Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις για την επιλογή κινητών εργαστηρίων και λογισμικού κλειστού κώδικα διατύπωσαν, αρμοδιότεροι από εμάς όπως, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (στην οποία συμμετέχουν 29 Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα), η Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ και άλλοι[4]. Οι απόψεις αυτές «ταξίδεψαν» και στην Ευρώπη[5].

Επιμένουμε λοιπόν, στο αίτημά μας να τροποποιηθεί η Προκήρυξη και να επιλεγεί η προμήθεια σταθερών υπολογιστών αντί των laptops, όπως και η επιλογή λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα αντί του προκαθορισμένου κλειστού λογισμικού, ώστε με τα ίδια χρήματα να καλυφθούν και οι υφιστάμενες αδήριτες ανάγκες σε εργαστήρια πληροφορικής, τόσο στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.), όσο και στα Δημοτικά.

Επίσης, ζητούμε να συμπεριληφθούν και στα δύο αυτά έργα, τα σχολεία Ειδικής Αγωγής (τα Τ.Ε.Ε. Α΄ & Β΄ βαθμίδας, καθώς και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

Πάντως, από όλη την «αναστάτωση» που προκάλεσαν τα έγγραφά μας, προέκυψε αδιαμφισβήτητα το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν ρώτησε τα σχολεία, ούτε συμβουλεύτηκε τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με την προτίμησή τους για κινητά ή σταθερά εργαστήρια, για λογισμικό κλειστού ή ανοικτού κώδικα, αλλά και δεν έχει αποτιμήσει και αξιολογήσει τη λειτουργία των κινητών εργαστηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί ορισμένα σχολεία από προηγούμενα προγράμματα!!

Τέλος, διευκρινίζουμε, ότι ουδέποτε επιχειρήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία απευθείας από τα σχολεία, στα οποία απλώς κοινοποιήσαμε προς γνώσιν τους τις επιστολές με τις απόψεις μας όπως και τα ερωτήματα που θέσαμε στη Διοίκηση, στην οποία (και μόνο) απευθυνθήκαμε. Για απαντήσεις, στα πολλά ερωτήματα που δεχθήκαμε, παραπέμψαμε στους αρμοδίους …

Σε αναμονή λοιπόν της αναλυτικής απάντησης του Υπουργείου, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τα λογικά και να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα…

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.