Παληγιάννης Βασίλειος Tη Δευτέρα 29-8-16 συνεδριάζει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για αποσπάσεις και αμοιβαίες μεταθέσεις

Τη Δευτέρα 29-8-16 θα συνεδριάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με θέματα Η.Δ. τα παρακάτω:

1.«Εξέταση ενστάσεων επί των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε δομές Ειδικής Αγωγής και Γενικής Εκπαίδευσης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

2.«Εξέταση αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

3.«Εξέταση αίτησης ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικού Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

4.«Εξέταση θεμάτων επί των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2016-2017 (τροποποιήσεις, ανακλήσεις, ενστάσεις) και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

5.«Εξέταση θεμάτων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής (επανεξετάσεις, νέες αιτήσεις, ειδικές κατηγορίες κλπ.) για το σχολικό έτος 2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

6.«Επικύρωση πινάκων εκπαιδευτικών Π.Ε., που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. & σε δομές Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2016-2017 (Β΄ φάση)»

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος