Ψωμί, παιδεία

Πρώτη φορά Αριστερά όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει σταδιακά να μειωθούν οι δαπάνες των γονέων για την εκπαίδευση.

Δεν νοείται να ξοδεύονται χρήματα για τα πιο απλά, όπως είναι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Ξοδεύονται χρήματα για τα πιο απλά αλλά και τα πιο περίπλοκα του σχολείου.