Δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας για στελέχη εκπαίδευσης . Την κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου προωθεί το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας με το οποίο καταργεί την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

Η νέου τύπου αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ενός ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών .

Μετά την υποχώρηση της αριστείας μπαίνει στο «στόχαστρο» και η αξιολόγηση ενώ πολλοί κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση της εκπαίδευσης χωρίς δυνατότητα βελτίωσης των εκπαιδευτικών.
Γνώση ξένης γλώσσας μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των απαιτείται γνώση ξένη γλώσσας στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης ενώ δεν απαιτείται η ξένη γλώσσα για καμία άλλη θέση στελέχους εκπαίδευσης.

«Πήρε πίσω» την αξιολόγηση

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου με το τελευταίο άρθρο του σχεδίου νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ορίζει ότι καταργείται το προεδρικό διάταγμα το 152/2013 (Α΄ 240), στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Ο κ. Γαβρόγλου , μια πρόθεση που είχε δηλώσει από την αρχή, χωρίς βέβαια ποτέ η αξιολόγηση να είχε λειτουργήσει ουσιαστικά.