ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

——–

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι θα γίνει με τις μετατάξεις;

Σήμερα Παρασκευή 25 Μαΐου 2013 η κ. Μαυροματάκη Δέσποινα, Πρόεδρος του ΣΚΓ ΠΕ Ελλάδας (APF fu), η κ. Κουτσουδάκη Ευαγγελία, Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ, η κ. Γκριτζαλιώτη Αικατερίνη, Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, η κ. Καλουπάκη Άννα , Γεν. Γραμματέας του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ και ο κ. Καρατσιομπάνης Ιωάννης, Ταμίας της ΠΕΚΑΓΕΠΕ βρέθηκαν στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο Μαρούσι για να παρακολουθήσουν το Κεντρικό Συνέδριο με θέμα: «Διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών: Αποτελέσματα και προοπτικές».

Το Συνέδριο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την αποτίμηση του προγράμματος διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στην Π/θμια Εκπ/ση που χρηματοδοτείτο από το ΕΣΠΑ. Οι τοποθετήσεις όλων των φορέων συνέκλιναν στην εκτίμηση ότι η διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο είχε μόνο θετικά αποτελέσματα και αξιολογήθηκε πολύ θετικά από το σύνολο των ερωτηθέντων μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, Δ/ντων σχολείων και Δ/νσεων Π.Ε. . Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν οφείλονταν στην μη έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με καθηγητές Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) από την αρχή κάθε σχολικού έτους και από τις ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και επαρκούς και έγκαιρης επιμόρφωσης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου τα παραπάνω μέλη των Δ.Σ. των Επιστημονικών φορέων είχαν άτυπη συζήτηση με τον Δ/ντή Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Κ. Παπαχρήστο, ο οποίος επανέλαβε την πρόθεση της Δ/νσης να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στην Π/θμια Εκπ/ση.

Επίσης, τα μέλη των Δ.Σ. είχαν άτυπη συνάντηση με την κ. Ευδοκία Καρδαμίτση, Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το θέμα των μετατάξεων στην Π/θμια. Από τη συνάντηση προέκυψε ότι εξετάζεται ο τρόπος να γίνουν οι μετατάξεις αλλά να μην «ερημώσουν οι απομακρυσμένες περιοχές από εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07».

Θεωρούμε τη δικαιολογία προσχηματική και αποπροσανατολιστική. Επί έναν χρόνο οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, ενώ δηλώνουν τη βούλησή τους να προχωρήσει η διαδικασία, ανακαλύπτουν καινούργια κωλύματα.

Αφού βρέθηκαν τα σχολεία στα οποία θα συσταθούν οι θέσεις των κλάδων Γαλλικής, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής και Θεατρικών Σπουδών, αφού λύθηκε το θέμα των κριτηρίων μετάταξης, το οποίο έπρεπε να περάσουν μήνες για να αποφασιστεί ότι είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως από την αρχή οι Επιστημονικοί φορείς πρότειναν, αφού λύθηκε το θέμα με τις οργανικές σε ομάδες σχολείων ανακαλύφθηκε η ερήμωση των απομακρυσμένων περιοχών από εκπαιδευτικούς των σχετικών ειδικοτήτων. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει.

Θεωρούμε τη σημερινή δικαιολογία εμπαιγμό των χιλιάδων καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ07, όταν το ίδιο το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή λείπουν γύρω στις 2000 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία και των δύο βαθμίδων και όταν υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία από το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της Αθήνας στα οποία διδάσκεται ελλιπώς ή δε διδάσκεται καθόλου η β’ ξένη γλώσσα καθώς και τα άλλα μαθήματα των υπό μετάταξη ειδικοτήτων.

Ζητήσαμε συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου ώστε να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιστημονικών Φορέων