Σας διαβιβάζουμε την πρόσκληση για τον εορτασμό των , για τις 30 Ιανουαρίου 2018, με την υποχρέωση να ενημερώσετε τους εν ενεργεία καθώς και τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας σας.

Οι σχολικές μονάδες της  πόλης παρακαλούνται να παρευρεθούν με τις σημαίες, τους παραστάτες  και συνοδεία εκπαιδευτικών. Τέλος σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 2  της Υπουργικής Απόφασης  10645/ΓΔ4/23-01-2018(ΦΕΚ 120 Β΄), την παραμονή των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται δίωρες  εκδηλώσεις και δραστηριότητες  με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με  την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΣΙΟΥ