Η έχει εισβάλλει για τα καλά και δημιουργούνται ερωτηματικά για το που μπορεί να φτάσει και κατά πόσο το αντίκτυπο της θα είναι με θετικό πρόσημο σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής και ακαδημαϊκής ζωής. Ήδη ανάλογη περίπτωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο  κ.Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Professor of software engineering, EiC emeritus IEEE Software, programmer, technology author), ο οποίος αναλυτικά εξηγεί τι συνέβη σε ανάρτησή του στο facebook.

Λαμβάνω τώρα τα πρώτα σχέδια φοιτητικών πτυχιακών εργασιών που βασίζονται σε μεγάλο μέρος σε κείμενα του @ChatGPT. Καθότι η πολιτική του Athens University of Economics and Business – Οικονομικό Παν. Αθηνών είναι, καταλαβαίνω, υπό διαμόρφωση, να το κείμενο που ετοίμασα και στέλνω εγώ. Σχόλια ευπρόσδεκτα!
«Ενδιαφέροντα αυτά που μου έστειλες. Καταλαβαίνω ότι αρκετά έχουν γραφεί από εφαρμογή παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (ΠΤΝ), λ.χ. το ChatGPT.

Αυτό δεν είναι αναγκαστικά προβληματικό, αρκεί να γίνεται με διαφάνεια και περίσκεψη. Συνεπώς σε παρακαλώ:
α) να επιβεβαιώσεις ότι τα στοιχεία της ΠΤΝ είναι ορθά, προσθέτοντας σχετικές παραπομπές σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία,
β) να προσθέσεις παράρτημα που να περιέχει αριθμημένα όλες τις προτροπές σου προς την εφαρμογή ΠΤΝ και τις απαντήσεις που έχεις λάβει από την εφαρμογή ΠΤΝ για το κείμενο που έχεις χρησιμοποιήσει,
γ) να προσθέσεις υποσημειώσεις στα σημεία του κύριου κειμένου που χρησιμοποιείς κείμενο ΠΤΝ προς την αντίστοιχη απάντηση στο παράρτημα,
δ) να προσθέσεις στην εισαγωγή μια ενότητα που να περιγράφεις ποσοτικά και ποιοτικά πώς χρησιμοποίησες ΠΤΝ, τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που έλαβες για να αντισταθμίσεις τους κινδύνους αυτούς,
ε) να προσθέσεις μια ενότητα στο τέλος της εργασίας που να αναλύεις τι αξία έχεις προσθέσει εσύ σε σχέση με την εφαρμογή ΠΤΝ και σε ποια συγκεκριμένα σημεία χρειάστηκε η δική σου επέμβαση για να διορθώσεις ή να κατευθύνεις κατάλληλα την ΠΤΝ (με συγκεκριμένα παραδείγματα).»