Κυρώθηκαν από τον υπουργό Παιδείας οι τελικοί πίνακες

Kύρωση τελικών ενιαίων, ανά , αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αναλυτικά