Ατυχής η σύγκριση μορίων μετάταξης – μετάθεσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/06/2015 - 14:38 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΤΥΧΗΣ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Οι ειδικές διατάξεις της παρ.11 του 82 του Ν.4172/2013 «περί υποχρεωτικών μετατάξεων» ίσχυσαν εφάπαξ και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2013-14, (καθορίζοντας εφάπαξ, αποκλειστικά και οριστικά το νομικό καθεστώς της ΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ υπηρεσιακής μεταβολής η οποία επήλθε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή της ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ – μετάστασης από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη ή την Διοίκηση, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ από την ΜΕΤΑΘΕΣΗ δηλαδή την υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά τον ΤΟΠΟ παροχής της υπηρεσίας του ευρισκομένου ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ εκπαιδευτική βαθμίδα ) και ως εκ τούτου από το έτος 2014-2015 και εντεύθεν δεν έχουν εφαρμογή.

Επομένως το αίτημα της ΔΟΕ για κατάργηση του Ν.4172/2013 δεν έχει πλέον νομικό υπόβαθρο και ουσιαστικό νόημα.

Θα πρέπει να γίνει διάκριση των προϋφισταμένων συναδέλφων στις συγκεκριμένες ειδικότητες με τους μεταταχθέντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ αυτός π.χ. με τα Α μόρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έκανε μετάταξη με τον άλλο π.χ. με τα Β μόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ήθελε να μετατεθεί,διότι όπως προαναφέρθηκε είναι όχι μόνο διαφορετικές διαδικασίες, αλλά και διαφορετικές υπηρεσιακές μεταβολές.

Τα μόρια λοιπόν της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα οποία μετατάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί με το Ν. 4172/2013 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα πλαίσια της μνημονιακής δέσμευσης της κινητικότητας, χρησιμοποιήθηκαν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο Ν.4172/2013 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ σε μόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ αποκλειστικά για τις ανάγκες της μετάταξης, δηλαδή της μετάστασης, από μια διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη ή στη Διοίκηση και κατόπιν ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ και εφόσον είχε συντελεστεί η προέχουσα υπηρεσιακή μεταβολή, αυτή της μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση , ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ σε μόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετήσουν ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ σε Δημοτικά Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 50-1996, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον πλέον η υπηρεσιακή μεταβολή της μετάταξης ΕΙΧΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ και οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί ευρίσκοντο ΗΔΗ στη νέα τους εκπαιδευτική βαθμίδα, αυτή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προκύπτει από τα παραπάνω με σαφήνεια ότι είναι ατυχής η σύγκριση των μορίων, με τα οποία ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ «ήλθαν» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με αυτά που απαιτούνταν ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ των ευρισκομένων προ του 2013 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διότι τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι ο Ν. 4172/2013 προέβλεπε την μετάταξη, δηλαδή την εξυπηρέτηση της μνημονιακής πτυχής της κινητικότητας, με τα μόρια όπως αυτά είχαν «αποθησαυριστεί» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για κάθε μεταταχθέντα εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο «αποθησαυρισμού» τους ΧΩΡΙΣ άλλωστε ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ σε μόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ δηλαδή τα μόρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, αυτόν της μετάταξης, και πλέον έχουν πάψει να υπάρχουν ως προηγούμενος αριθμός αφού μετατράπηκαν ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ σε μόρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα ακολουθούν τους μεταταχθέντες σε κάθε ΝΕΑ υπηρεσιακή τους μεταβολή π.χ. τοποθέτηση ή μετάθεση, ως εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι επίσης εν πολλοίς ΑΝΟΜΟΙΑ ΚΑΙ τα υπηρεσιακά πλαίσια εργασίας και «αποθησαυρισμού» μορίων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με αυτά των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από όπου προέρχονται οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί (έχουν διαφορετικό υποχρεωτικό ωράριο και σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικές περιοχές μετάθεσης (ζώνες), λαμβάνουν διαφορετικά μόρια συνθηκών διαβίωσης στις ίδιες σχολικές μονάδες, τα δημοτικά σχολεία της υπαίθρου που πριμοδοτούν τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς με πολλά μόρια συνθηκών διαβίωσης είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα γυμνάσια και λύκεια, λόγω της αστυφιλίας και της πρόωρης σχολικής διαρροής κ.α.).

Έτσι καθώς είναι ΑΝΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, η μετάταξη και η μετάθεση, ανόμοια τα μόρια που απαιτήθηκαν ( Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για την μετάταξη σύμφωνα και με το Ν. 4172/2013 και διαφορετικά τα μόρια που απαιτούνταν για τη μετάθεση του 2013, αυτά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γιατί η τελευταία ήταν υπηρεσιακή μεταβολή αλλαγής μόνο του τόπου παροχής υπηρεσίας εντός της ιδίας βαθμίδας, όπως προαναφέραμε αναλυτικά.

Επομένως από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι η απευθείας σύγκριση των μορίων των μεν και των δε στο πλαίσιο μίας ΔΗΘΕΝ ενιαίας διαδικασίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ διότι η μετάταξη είναι εντελώς ανόμοια υπηρεσιακή μεταβολή από αυτήν της μετάθεσης, και δε συνάδει με την αρχή της ισότητας, υπό το πρίσμα ότι η ίση μεταχείριση ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ αποτελεί ανισότητα(Α.Γ. Δημητρακόπουλος, 2004 “Συνταγματικά Δικαιώματα” τόμος ΙΙΙ σελ.115).

Επίσης για μια ακόμη φορά τονίζουμε τα εξής:

  • ΟΛΟΙ οι μεταταγμένοι συνάδελφοι προέρχονται από την «ίδια νομική μήτρα» το άρθρο 82 Ν. 4172/2013 και μάλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «σιαμαία αδέλφια» ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση !
  • Τυχόν απόπειρα διαχωρισμού – ανάκλησης μετάταξης συγκεκριμένων ειδικοτήτων προκαλεί αναγκαστικά τον «θάνατο» – ανάκληση μετάταξης ΚΑΙ των υπολοίπων μεταταγμένων είτε στην εκπαίδευση είτε στην Διοίκηση.

Κάτι που άλλωστε γνωρίζει το Υπουργείο για αυτό στην επιλογή του να εισηγηθεί ανάκληση των μετατάξεων περιέλαβε ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των μεταταγμένων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη Διοίκηση.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

alfavita.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral