– ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Έλεγχος σειράς κατάταξης ΕΠΠΑΙΚ

Έλεγχος σειράς κατάταξης ΠΕΣΥΠ

Η κατηγορία Α αναφέρεται σε επιτυχόντες και η κατηγορία Β σε επιλαχοντες.

Οδηγίες προς τους υποψήφιους

Η αίτηση εισαγωγής που υποβάλλατε αναφέρεται στα Προγράμματα Σπουδών που θα ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019