– Στη δημοσιότητα  οι τελικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01 (ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, TΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31), ΤΕ02 (ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ02.03, ΤΕ02.04, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΤΕ02.07) και ΤΕ16

με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 18).

Αναλυτικά το ΦΕΚ με τους Πίνακες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με τις υπ’ αρ. 640/6.7.2023 αποφάσεις Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού του Α’ Τμήματος και υπ’ αρ. 660/11.7.2023 του 1ου Τμήματος Διακοπών, κυρώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01 (ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.07, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, TΕ01.26, ΤΕ01.29, ΤΕ01.30, ΤΕ01.31), ΤΕ02 (ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ02.03, ΤΕ02.04, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06, ΤΕ02.07) και ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019, στο πλαίσιο της προκήρυξης 4ΕΑ/2022 (Α.Σ.Ε.Π. 18), ως εξής: