Άρχισε και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες η διαδικασία 2.815 ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 148.564.150€ και ο μέσος προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται σε 52.776€.

Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται από 10.594 ερευνητές εκ των οποίων 2.815 είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, 4.896 είναι υποψήφιοι διδάκτορες και 2.883 είναι κάτοχοι διδακτορικού.

δήλωσε:

«Στρατηγικός μας στόχος είναι η στήριξη των νέων επιστημόνων, η αναστροφή του φαινομένου της φυγής τους από τη χώρα και η έμπρακτη υποστήριξη της καινοτομίας μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή συνθήκη που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση για τη νέα γενιά. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, επιδιώκουμε να δώσουμε στους ερευνητές όλα τα ‘εργαλεία’ ώστε να χαράξουν στη χώρα μας νέους δρόμους στην επιστήμη».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε:

“Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα μορφωμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, από τα πιο αξιόλογα της Ευρώπης. Νέες και νέους επιστήμονες που τα τελευταία χρόνια έφευγαν μαζικά στο εξωτερικό λόγω των καταστροφικών πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης και απαξίωσης της εργασίας που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή την πραγματικότητα είμαστε αποφασισμένοι να την αλλάξουμε.

Με προγράμματα όπως αυτό για την υποστήριξη των νέων ερευνητών που συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση, αλλά και με μία σειρά άλλα για την ενίσχυση των επιστημόνων, της έρευνας και της καινοτομίας και της σύζευξη τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο τους και να αναπτύξουν την επιστημονική, ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο υψηλό επίπεδο σπουδών τους. Και κυρίως, να κάνουν δική τους υπόθεση την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Συνολικά, για την στήριξη της έρευνας και της σύνδεσης της με την παραγωγή, των νέων ερευνητών και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα διατεθούν από το Υπουργείο Οικονομίας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ αλλά και των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναπτύξαμε, πόροι άνω του 1 δισ. ευρώ.»