Αριθμός σπουδαστών ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Τάξη Μαθητείας και Μεταλυκειακό έτος

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ),που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985 «Δομή
και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.

2. Την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
19 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Τις περ. α και θ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία
της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146)

Δείτε το ΦΕΚ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !