Αριθμός εγκρίσεων για την παράλληλη στήριξη και προσλήψεις αναπληρωτών στην Α/θμια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2016 - 08:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Για το σχολικό έτος 2015-16 δόθηκαν από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ εγκρίσεις για 4.043 μαθητές και νήπια πανελλαδικά. Από αυτές οι 1.392 ήταν νέες εγκρίσεις ενώ οι 2.651 αφορούσαν ανανεώσεις εγκρίσεων.

Όσον αφορά τον αριθμό των προσλήψεων για την παράλληλη στήριξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αυτές ανέρχονται σε 2.221 για τις ειδικότητες των νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και των δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής. Αυτές επιμερίζονται ως εξής:

  • 263 προσλήψεις Νηπιαγωγών κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ61
  • 1958 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70, ΠΕ70.50 και ΠΕ71

Αναφορικά με τα τις προσλήψεις για Τμήματα Ένταξης και ΣΜΕΑΕ για την Πρωτοβάθμια έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις:

  • 282 προσλήψεις Νηπιαγωγών κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ61
  • 1514 προσλήψεις Δασκάλων κλάδων ΠΕ70, ΠΕ70.50 και ΠΕ71
Υ.Α. Πρόσληψης Α.Δ.Α. Πρόσληψης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕ70 ΠΕ60.50 ΠΕ61 ΠΕ70.50 ΠΕ71 Σύνολο
158301/Ε1/8.10.2015 78Γ5465ΦΘ3-ΜΙ1 Π.Δ.Ε 68 15 318 401
158331/Ε1/8.10.2015 ΩΕ80465ΦΘ3-Ζ2Ξ Ε.Σ.Π.Α 126 18 914 1058
160521/Ε1/12.10.2015 ΩΩΤΓ465ΦΘ3-ΞΔ2 Ε.Σ.Π.Α 111 532 725 1368
179020/Ε1/09-11-2015 728Φ4653ΠΣ-ΛΥ4 Ε.Σ.Π.Α 432 138 1 187 17 775
184003/Ε1/16-11-2015 6ΕΕΓ4653ΠΣ-1ΞΥ Π.Δ.Ε 156 26 8 3 193
184006/Ε1/16-11-2015 ΒΧΤΛ4653ΠΣ-Σ2Υ Ε.Σ.Π.Α 34 6 7 4 51
188418/Ε1/23-11-2015 Ω5ΡΟ4653ΠΣ-ΡΔΞ Π.Δ.Ε 1 1
198379/E1/07-12-2015 7ΞΝ44653ΠΣ-ΒΩΘ Π.Δ.Ε 6 6
2769/E1/11-01-2016 69Δ84653ΠΣ-Τ5Χ Ε.Σ.Π.Α 53 13 1 67
11384/Ε1/25-01-2016 ΨΒΤΔ4653ΠΣ-ΓΡΝ Π.Δ.Ε 61 9 70
11377/Ε1/25-01-2016 60ΜΒ4653ΠΣ-ΚΜ2 Ε.Σ.Π.Α 8 3 11
13431/Ε1/27-01-2016 635Ν4653ΠΣ-ΖΥΜ E.Σ.Π.Α 11 11
13423/Ε1/27-01-2016 ΩΣΥΗ4653ΠΣ-Ζ0Ζ Π.Δ.Ε 1 4 5
Γενικό άθροισμα 756 511 34 735 1981 4017
Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso