Συνολικά 3.271 μαθήματα εαρινού εξαμήνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών) διδάσκονται μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μετά την αναστολή κάθε εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού. Πρόκειται για ποσοστό μεγαλύτερο του 94% στο σύνολο των 3.475 μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα 204 μαθήματα, που δεν προσφέρονται, απαιτούν φυσική παρουσία, καθώς αφορούν σε κλινική και πρακτική εργαστηριακή άσκηση και σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που η διοίκηση του ΑΠΘ έχει κοινοποιήσει στο υπουργείο Παιδείας, από τα 2.586 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων, προσφέρονται διαδικτυακά τα 2.480 μαθήματα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 96%. Εξ αυτών, τα 2.015 διδάσκονται πλήρως μέσα από τις πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, ενώ 465, που καλύπτουν εργαστηριακά μαθήματα, διδάσκονται μερικώς με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ποσοστό 4% των προπτυχιακών μαθημάτων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου, ή 106 μαθήματα, δεν είναι εφικτό να παραδίδονται εξ αποστάσεως, καθώς απαιτούν ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό ή αντιστοιχούν σε κλινικά μαθήματα, πρακτική σε σχολεία, ασκήσεις υπαίθρου, που προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία και συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών. Η διαδικασία αναπλήρωσης αυτών των διδακτικών ωρών σχεδιάζεται λεπτομερώς, σύμφωνα με τις πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την επομένη της άρσης των έκτακτων περιοριστικών μέτρων στην πανεπιστημιακή εκπαιδευτική λειτουργία.

Αντίστοιχα, από τα 889 μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται τα 791 μαθήματα, ποσοστό 89%, ενώ τα υπόλοιπα 98 μαθήματα απαιτούν φυσική παρουσία.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΘ έχει ανταποκριθεί στο σύνολό του στην έκτακτη ανάγκη για συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις πρυτανικές Αρχές, που χαρακτηρίζουν αξιέπαινο «πως ακόμη και οι τεχνικές δυσκολίες αξιοποιήθηκαν από τα μέλη μας και οδήγησαν σε νέες καλές πρακτικές, ενισχύοντας περαιτέρω την άμεση επικοινωνία των διδασκόντων/ διδασκουσών με τους/ τις φοιτητές/ φοιτήτριές τους».

«Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Αριστοτελείου ήρθη στο ύψος των περιστάσεων και, μέσα σε λίγες ημέρες από την αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου με φυσική παρουσία, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα της έκτακτης κατάστασης. Το αίσθημα ατομικής ευθύνης, η ευσυνειδησία του καθενός και της καθεμίας, έγινε συλλογική προσπάθεια, προσηλωμένη στον στόχο να μην χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, παρατηρώντας ότι οι περισσότεροι καθηγητές «αξιοποίησαν τις τεχνολογικές πλατφόρμες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, αξιοποίησαν την εμπειρία που ήδη είχαν μέσα από την υπηρεσία ασύγχρονης παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning», ενώ όσοι δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, «με τη διαρκή υποστήριξη από το προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, απέδειξαν ότι από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση θα εξέλθουμε δυνατοί και ακόμη καλύτεροι».

Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των φοιτητών, ο πρύτανης υπογράμμισε ότι «η μαζική συμμετοχή τους στα εξ αποστάσεως μαθήματα ενισχύει την πεποίθησή μας ότι το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρωθεί ομαλά», καθώς «στην πλειονότητα των ψηφιακών αιθουσών οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες ξεπερνούν τους/ τις 200 ανά συνεδρία και αυτό μας γεμίζει χαρά, καθώς δείχνει την ωριμότητα και αποφασιστικότητα σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας να προχωρήσει μπροστά ενωμένη».

Δεδομένου ότι εννέα στους δέκα φοιτητές -σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO- αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση με τους φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων λόγω της πανδημίας, οι ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σηκώνουν έναν τεράστιο όγκο τηλεδιασκέψεων, που συνεπάγεται κατά διαστήματα τεχνικές δυσκολίες στις συνδέσεις. Για διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το ΑΠΘ εξασφάλισε και υποστηρίζει τα μέλη του μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χρήση επιπρόσθετων ψηφιακών εργαλείων και ηλεκτρονικών πλατφόρμων.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των μαθημάτων, αυτό διαμορφώθηκε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών των Τμημάτων που έγιναν μέσω τηλεδιασκέψεων. Τα διαδικτυακά μαθήματα διεξάγονται στην πλειοψηφία των Σχολών τις ημέρες και ώρες που είχαν καθορισθεί στο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Στη συνέχεια, οι παραδόσεις και οι σημειώσεις κάθε μαθήματος αναρτώνται από τους διδάσκοντες στο διαδίκτυο, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμες από τους φοιτητές. Εάν η πραγματοποίηση κάποιου μαθήματος δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο εφικτή, μπορεί να ορίζεται εμβόλιμο μάθημα για την αναπλήρωση του χαμένου, σε διαφορετική ημέρα και ώρα, εφόσον εξασφαλισθεί ότι το ακροατήριο είναι ελεύθερο. Οι φοιτητές, στους προσωπικούς τους ιδρυματικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, ενημερώνονται για καθετί που αφορά τους χρόνους και τις διαδικασίες διεξαγωγής των μαθημάτων.