Οι που έγιναν λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα των μαθητών στα δεν θα «μετρήσουν». Τι αναφέρει η σχετική απόφαση

 

Με επείγουσα απόφαση που υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 27 Μαΐου η Ζέττα Μακρή λοιπόν, ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι απουσίες δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Η απόφαση αναφέρει ότι:

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, σας ενημερώνουμε ότι οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21.

ΑΠΟΦΑΣΗ