Αποτελέσματα εξετάσεων Β1 Ιανουάριος 2013 – Θεσσαλονίκη