Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων PTE & LAAS Μαΐου 2013 στην ιστοσελίδα www.palso.gr.