Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English Μαΐου-Ιουνίου 2013 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι διαθέσιμα ως ακολούθως:Πλήρη αποτελέσματα για υποψηφίους Κέντρων Ξένων Γλωσσών μέσω της ιστοσελίδας του Cambridge ESOL Πλήρη αποτελέσματα για όλους τους υποψήφιους μέσω του Cambridge ESOL Online Results Service Σημαντικές πληροφορίες:Η διάθεση των αποτελεσμάτων από το Cambridge English έχει αρχίσει από τις 21 Ιουνίου 2013.Καθώς διατίθενται τα αποτελέσματα από το Cambridge English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα αρχίσει να αποστέλλει τα score reports σε μεμονωμένους υποψήφιους από τις 25 Ιουνίου 2013.