Ανακοινώθηκαν ΝΕΕΣ εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και πιο συγκεκριμένα στην Κεντρική Υπηρεσία. Δείτε τα ονόματα

Η ανακοίνωση του Υπουργείου με όλα τα ονόματα