Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ.Κεραμέως, ανακοινώνονται οι στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου.

Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αττικής και Πελοποννήσου και ορίζουμε ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα
ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους
και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς.