Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους .

Η απόφαση

Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78050/Ε2/30-6-2021 ΥΑ και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022
τις νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς ΕΑΕ , ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως
ακολούθως.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ