εκπαιδευτικών: Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα ονόματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς απόσπαση σε φορείς του υπουργείου Παιδείας

Δείτε  τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2021-2022 σε φορείς του υπουργείου Παιδείας.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε Φορείς/Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ 2021-22

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ σε Φορείς ΥΠΑΙΘ 2021-22